KONTAKT

CallCenter
    Administratorem Państwa danych osobowych jest 4better.biz sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy
    ulicy Jana Henryka Dąbrowskiego 49/10, 60-842 Poznań. Państwa dane osobowe będą
    przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej, realizacji działań podjętych na
    Państwa prośbę, a w przypadku wyrażenia zgody również dla celów otrzymywania informacji
    handlowych a także do nawiązania i prowadzenia kontaktów biznesowych – o ile wyrażą Państwo taką wolę.Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w zakładce RODO.