CALL CENTER

CallCenter

Call Center to rozwiązanie, które z roku na rok odnotowuje coraz większy wzrost popularności. Na jego sukces składa się bardzo wiele czynników, między innymi wysoki poziom wyspecjalizowania przedsiębiorstw w swoim zakresie działalności, co w połączeniu z innowacyjnymi narzędziami, pozwala na silne zoptymalizowanie nie tylko kosztów pracy, ale także jej jakości. 

Prowadzenie infolinii – całościowa lub częściowa obsługa telefoniczna klientów. Dział konsultantów, wyspecjalizowanych w określonej dziedzinie, może podjąć szeroki zakres zadań związanych z telefoniczną obsługą klienta.

  • Zdobywanie nowych klientów – jedna z najbardziej powszechnych usług telemarketingowych, polegająca na pozyskiwaniu zamówień dla firmy. Działania telemarketerów skoncentrowane są w tym przypadku na skutecznym przekazywaniu klientowi informacji o korzyściach płynących z posiadania wskazanego produktu lub korzystania z określonego rodzaju usługi oraz na uświadomieniu klientowi jego potrzeb związanych z proponowanym rozwiązaniem.
  • Pozyskiwanie wartościowych, kontaktów tzw. leadów – usługa wysoce zyskująca na popularności, opierająca się na generowaniu bazy wyselekcjonowanych odbiorców, którzy potencjalnie mogą być zainteresowani współpracą z danego rodzaju firmą.
  • Utrzymywanie obecnych klientów – obecnie wiele firm podnosi jakość obsługi klienta i co raz bardziej stawia relacje z klientami. W tym przypadku konsultanci Call Center opierają swoją pracę na pogłębianiu zaufania klienta do usług lub produktów, tak aby utrzymywać na optymalnym poziomie jego całościowe zadowolenie ze współpracy.
  • Potęgowanie korzyści poprzez poszerzanie  współpracy z klientem o kolejne usługi lub sprzedaż opcjonalnych akcesoriów, modułów i dodatkowych produktów.
  • Umawianie klientów na spotkania z przedstawicielami gwarantujących wysoką efektywność.
  • Badanie rynku poprzez sondaże, ankiety oraz pozyskiwanie indywidualnych opinii na temat konkretnych rozwiązań, świadczeń lub produktów.

Usługi połączeń przychodzących

Usługa, na której opierają się różne rodzaje usług połączeń przychodzących.

Obsługa klienta to kolejna usługa, najczęściej stosowana w działach call center w przypadku połączeń przychodzących. Klienci zazwyczaj dzwonią w celu złożenia reklamacji, a call center, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, profesjonalnie się nimi zajmuje i zapewnia zadowolenie klientów. Call center zajmują się również obsługą zamówień dla firm. 

Obsługa działu pomocy, aby pomóc klientom z drobnymi przeszkodami, również wchodzi w zakres usług połączeń przychodzących. Firmy mogą korzystać z najlepszego oprogramowania help desk, aby zapewnić i zwiększyć satysfakcję klientów. Agenci call center pozostają w gotowości, aby lepiej zapoznać klientów z zaleceniami firmy, zapewniać wsparcie techniczne i działać jako wirtualni recepcjoniści.

Centra telefoniczne świadczą również usługi infolinii dla firm, które odbierają  połączenia od klientów, którzy potrzebują szybkich odpowiedzi. 

Usługi call center przychodzące obejmują również programy lojalnościowe. Dzięki temu klienci, którzy dzwonią, otrzymują szybkie odpowiedzi oraz  wsparcie w rozwiązaniu problemów, tak aby byli zadowoleni.

Usługi połączeń wychodzących

Usługi połączeń wychodzących są ważne dla generowania leadów i ogólnego lejka sprzedażowego firmy. Ich głównym celem jest zwiększenie popularności firmy dzięki nowym kontaktom.

Innym powszechnym rodzajem usługi połączeń wychodzących jest ustalanie i zarządzanie spotkaniami. Tam, gdzie na przykład dane kontaktowe klientów lub klientów są dostępne dla firm, można wykonywać połączenia wychodzące w celu umówienia spotkań wirtualnych lub fizycznych. Mogą również służyć do zarządzania terminami, np. nawiązywania połączeń informujących osoby zewnętrzne o zmianie terminu.

Usługi połączeń wychodzących obejmują również badania rynku. Połączenia ankietowe są wysyłane w celu zebrania informacji o określonych preferencjach klientów i innych czynnikach wpływających na zachowanie klientów w odniesieniu do danej branży.

Oprócz zbierania informacji od klientów, call center wykonuje również połączenia wychodzące w celu realizacji marketingu bezpośredniego. Telemarketing jest również jedną z najczęstszych form usług połączeń wychodzących świadczonych przez call center dla firm.

Centra telefoniczne wykonują również połączenia wychodzące, aby zapewnić pewną formę ochrony płatności, żądając potwierdzenia czynności płatniczych. Kontakty można również rejestrować na wydarzenia za pośrednictwem połączeń wychodzących.